Komornik Sądowy

 Mariusz Celmer Konto bankowe: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie Nr rachunku 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204 […]

Licytacje

Poniżej prezentujemy odbywające się licytacje ruchomości oraz nieruchomości:

Właściwość Terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko wszystkim dłużnikom zamieszkałym lub posiadającym […]

Właściwość Terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko wszystkim dłużnikom zamieszkałym lub posiadającym […]

Read More

Wnioski

Poniżej lista wniosków do pobrania:

Read More

Licytacje

Poniżej prezentujemy odbywające się licytacje ruchomości oraz nieruchomości:

Read More

 Komornik Sądowy

 Mariusz Celmer

Konto bankowe: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie

Nr rachunku 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204

Kod BIC (SWIFT) :  BPKOPLPW

UID kancelarii: B4CFC3AA-59C7-486D-BB6B-5F3C768D605F

Kancelaria obłsuguje wnioski złożone w e-Sądzie EPU

oraz wykorzystuje elektroniczne bazy danych